Imię: Jetka Nazwisko: Sztarberżan

Córka przyjaciół Sylwii Rzeczyckiej. Po śmierci rodziców w getcie łódzkim, przyjechała z córką Krysią do Warszawy. Z...

  • Z domu: nieznane

Imię: [pan] Nazwisko: Sigal

Przed wojną pan Sigal był w Poznaniu właścicielem mykwy rytualnej. Bronek Bergman spotkał go w getcie warszawskim pr...

Imię: Ismar Nazwisko: Sigal

Bronek Bergman widział Ismara Sigala, znajomego z Poznania, wśród żebraków przed kościołem Wszystkich Świętych w get...

Imię: [pani] Nazwisko: Sigal

Żona pana Sigala, przed wojną właściciela mykwy rytualnej w Poznaniu. Bronek Bergman widział jej syna Ismara wśród ż...