Imię: Zygmunt Nazwisko: Nieznane

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Zygmunt
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • inne
 • inne zagrożenie, w mieszkaniu
 • Znajomy ojca Heli Cukierman/Goldszwarc. Ukrywał Helę Cukierman/Goldszwarc przez dwa dni w swoim mieszkaniu. Współpracował z AL. Był bardzo miły i serdeczny dla nich.

 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, pomoc indywidualna