Nieznana [miszkanie p. Zygmunta] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [miszkanie p. Zygmunta]
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, znajomi
  • Hela Cukierman/Goldszwarc wraz ze swoją kuzynką Ewą trafiają do znajomego ojca Heli, Zygmunta współpracującego z AL. Spędzają u niego dwa dni.