Policjant Abram Wolfowicz wyprowadza placówkę...

 • TAK
 • Policjant Abram Wolfowicz wyprowadza placówkę Werterfassung do synagogi na Tłomackie. Było tam 140 osób. Wolfowicz dokonywał nadludzkich wysiłków, by placówkarzom udawało się wnieść jedzenia do getta - przekupował żandarmów, zagadywał itp. Robił to bezinteresownie.

 • wysiedlenie
 • gospodarcze, społeczne
 • adres, placówki, policja żydowska, szmugiel, Werterfassung
 • Zadziewicz, Maria, relacja 301-2225

 • Powiązani ludzie:

  • Zadziewicz Maria

   W 39 mieszkała w Łodzi, od 40 r. w Warszawie, od 41 w getcie warszawskim, żona lekarza SP, mieszkali przy Leszno 64,...

  • Wolfowicz Abram

   Niezwykle ofiarny policjant żyd., wyprowadza3 ludzi z Umschlagplatzu. Nie pe3ni3 s3użby czynnej w żadnym rejonie, mi...