Imię: Abram Nazwisko: Wolfowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Wolfowicz
  • Niezwykle ofiarny policjant żyd., wyprowadza3 ludzi z Umschlagplatzu. Nie pe3ni3 s3użby czynnej w żadnym rejonie, mia3 w getcie sklep z wędlinami i zajmowa3 się ich wyrobem. Prowadzi3 placówkę T3omackie na aryjską stronę [w budynku synagogi] , dzięki jego odwadze ludzie przechodzili przez wachę bez rewizji. W. zabiera3 na str aryjsk. ludzi, którzy chcieli wzjść z getta i nie bra3 za to pieniędzy. Przeprowadzi3 na str. aryjską Marię Zadziewicz na pocz. powstania w getcie. Mieszka3 przy Nowolipkach, naprzeciwko numeru 32.

  • bogaci
  • III2p2, 301-2936 III1p2, 301-2225

  • Rubinsztajn, Majer, relacja 301-2840