Nieznana (obszar działalności LZKNPŻ) Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Nieznana (obszar działalności LZKNPŻ)
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, konspiracja polska, konspiracja żydowska, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, z papierami aryjskimi
  • Brak konkretnego miejsca: Warszawa jako obszar działalności Lubelsko-Zamojskiego Komitetu Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy.