Imię: Nieznane Nazwisko: Cwilich

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Cwilich
 • Nie
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Żyd
 • Bundowiec, ukrywał się w Warszawie, korzystał z pomocy Lubelsko-Zamojskiego Komitetu Niesienia Pomocy Żydom na terenie Warszawy; aresztowany przez żandarmerię, zginął.

 • działania Niemców, śmierć
 • gestapo/żandarmeria
 • Oryginalna relacja została napisana ręcznie przez Stefana Sendłaka. Osoba sporządzająca odpis maszynowy w kilku miejscach pominęła fragmenty tekstu oryginalnego, w innych dopisała. Znaczące zmiany to pominięcie osoby bundowca Cwilicha, który zginął w czasie ukrywania; zamiana tekstu dotyczącego miejsc ukrywania dzieci przez "Żegotę" z "w zakładzie ks. Boduena Zarządu Miejskiego oraz w schroniskach, które zorganizowała Żegota" na: "w zakładzie ks. Boduena, w Domu Dziecka Zarządu Miejskiego oraz w "Naszym Domu""; pominięcie fragmentu opisu działalności grupy bundowców po aryjskiej stronie.