Kawęczyńska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Kawęczyńska
 • na końcu ulicy, niedaleko pętli tramwajowej i nasypu
 • w mieszkaniu
 • w getcie
 • pomoc
 • pomoc lokalowa
 • W kamienicy mieszkała rodzina Piotrowskich. Mieszkał tam Mikołaj Piotrowski – głowa rodziny, lat 40- wraz z żoną Niną, dzieci – 3 chłopaków w wieku od 10 do 16 lat, mała dziewczynka w wieku lat 4. Mieszkanie składało się z dwóch pokoi z kuchnią. Ukrywali tam oni zimą 1942/1943 Henryka G. i jego żonę.

 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 16