„Walka o życie 1939 - 1945”. Relacja 301-484; w Archiwum ŻIH

  • Ludwik
  • Jerzyński
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • relacja lekarza o getcie warszawskim i ukrywaniu się po str. aryjskiej, mało dokładna, dużo ogólników i płytkich rozważań autora