Relacja 301- 6142, Archiwum ŻIH; autor: Szwarocka Stefania; tytuł: Zeznania ocalałych Żydów.

 • Stefania
 • Szwarocka
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Pomoc po stronie aryjskiej – ukrywanie dziecka żydowskiego.
  Spisano 30 listopada 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 3 s., 210 x 295 mm., jęz. polski + 4 s. odpis.
  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl