Relacja 301-5585; w Archiwum ŻIH

 • Isaj
 • Dratwer
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Życiorys pracownika Wydziału Zdrowia Judenratu, ciekawa postać, ale prawie nic o realiach getta, 1 str. maszynop.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego

  ul. Tłomackie 3/5

  00-090 Warszawa

  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72

  email: secretary@jewishinstitute.org.pl

  http://www.jewishinstitute.org.pl/