Wywiad USC 3582 - Klara Halbreich

  • Klara
  • Halbreich
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • angielski
  • Urodzona w Krakowie w 1923 r. Z bogatej żydowskiej rodziny, religijnej (nazwisko: Gross). Rodzice posiadali duży sklep w Krakowie. Miała trzech braci. Opowiada o dzieciństwie przed wojną. Po wybuchu wojny aż do grudnia 1940r. rodzina mieszkała w swoim domu razem z niemieckimi robotnikami (rozkradanie majątku, próby ukrywania majątku, pomoc Polaków w ukrywaniu majątku). W trakcie wojny wielokrotnie się przenosiła (okolice Krakowa, strona aryjska w Krakowie, getto krakowskie, Warszawa). Możliwość ukrywania się dawały jej majątek rodziny oraz znajomości matki. Mało informacji z życia w getcie krakowskim. W kwietniu 1943 r. przyjechała do Warszawy, gdzie ukrywała się po aryjskiej stronie w licznych miejscach, posługiwała się aryjskimi papierami, nie ujawniała się. Opisane wielokrotne szantaże i próby wydania. Opisy doświadczeń członków rodziny, który również ukrywali się w Warszawie (matka, bracia, mąż). W maju 1944 r. wyjechała z Warszawy do Jadzina, gdzie ukrywała się w gospodarstwie jako służba. Od września 1944 r. ukrywała się w Zakopanem pracując dla Niemców. Po wojnie wróciła do Krakowa, następnie wyjechała pracować do Niemiec. W 1946 wróciła do Krakowa. W 1957 wyjechała do Izraela, Bat Yam. W 1968 do Australii, Sydney.