Wywiad USC 16936 - Debora Prasquier

  • Debora
  • Prasquier
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • francuski
  • Debora Prasquier, z domu Zylberberg, urodzona w 1920, w Lublinie, skąd pochodzi matka, z domu Abarbanel. Ojciec ma hurtownię tkanin. W 1940 Debora z rodziną jedzie do Lublina; w czasie deportacji Żydów z Janowa Debora i jej krewni znajdują schronienie u Polaków na wsi. Debora wraca do Warszawy, dostaje dokumenty od służącej znajomego; ukrywa u siebie matkę. Pracuje jako kasjerka; ze względu na ryzyko dekonspiracji znajduje schronienie w Zaciszu, u Lucyny Haskiewicz, która oddaje jej swoje dokumenty i traktuje jak córkę. Mieszka u niej także jej matka i narzeczony, Joel Praszkier. W 1946 Praszkierowie wyjeżdżają z synem do Paryża. Wywiad przeprowadził w 1996 w Paryżu Laurent Aknin.