Relacja O3[2949] w Archiwum Yad Vashem

  • Nina
  • Ekstein
  • relacja
  • nie
  • po wojnie
  • polski/hebrajski
  • Nina Ekstein z domu Finkelstein. Rocznik 1912. Bez zawodu. Zamieszkała w Warszawie przy ul. Leszno 57. W 1938 roku urodziła córkę. Cała jej rodzina zginęła w Zagładzie, przeżyła tylko ona z dzieckiem i jedna z jej sióstr. Razem z mężem prowadziła fabrykę szkła przy ul. Bonifraterskiej 11/13. Dziecko zostało wyprowadzone na aryjską stronę 18 stycznia 1943 roku, ona wyszła 19 kwietnia 1943 roku. Przy pomocy znajomego pracownika fabryki, Cichego, wynajęła mieszkanie i ukrywała się w nim razem z dzieckiem. Później uciekła do bunkru w lesie w okolicy Grabowa. Ukrywała się w nim wraz z siostrą i innymi Żydami. Pomagał jej leśniczy Brunner. W lutym 1944 wyszła z bunkru. Dzięki pomocy prof. Sergiusza Hessera i jego żony Marii, znalazła opiekę dla dziecka u p. Wojciechowskiej. Pomagała jej również p. Poncyliuszowa, i p. Baranowska udzielając mieszkania. W dniu wybuchu powstania warszawskiego ukrywała się u p. Baranowskiej, pomagała też innym Żydom, którzy wskutek bombardowania stracili dach nad głową. Po powstaniu trafiła do obozu w Pruszkowie, a z obozu do Krakowa, tam doczekała wyzwolenia.
    Relacja spisana w 1966r. przez Martę Hollendu.