Żyłem w całkowitej konspiracji - miałem fałszy...

 • NIE
 • Żyłem w całkowitej konspiracji - miałem fałszywe papiery, zmyślony życiorys, kontakt z podziemiem ale żydowskim, a o tym nie wolno było nawet wspomnieć, natomiast nie zaszkodziło napomknąć o kontaktach z polskim podziemiem. Warunki podwójnej konspiracji wymagały zdwojonej ostrożności

 • jesień 43
 • konspiracja
 • konspiracja polska, konspiracja żydowska, z papierami aryjskimi
 • 5
 • Powiązani ludzie:

  • Zysman - Ziemian Józef

   W czasie wojny stracił całą rodzinę. Po ucieczce z getta nawiązał kontakt z Żydowskim Komitetem Narodowym. W paździe...