Żydzi muszą opuścić dzielnicę żydowską natychm...

 • TAK
 • Żydzi muszą opuścić dzielnicę żydowską natychmiast - "prawo" nie pozwala im też na zabranie mebli. "Żydzi są niechciani, ale ich meble owszem", zauważa ironicznie autor. Dzielnica aryjska w Warszawie zamieszkała jest przede wszystkim przez Polaków - mogą w niej pozostać Żydzi, którzy już tu mieszkali, ale nie wolno wprowadzić się nowym - a starym nie wolno zmieniać mieszkania np. na sąsiednią ulicę. Jest oczywiste, że w przyszłości Żydów w ogóle ma tu nie być.

 • 1940-08-26
 • przed gettem
 • administracyjne
 • mieszkaniowe, Polacy, Żydzi
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 169-170
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...