Żydowski Komitet Narodowy zaopatrzył papierosi...

  • NIE
  • Żydowski Komitet Narodowy zaopatrzył papierosiarzy w fałszywe metryki

  • listopad 43
  • konspiracja, pomoc
  • dzieci, konspiracja żydowska, z papierami aryjskimi
  • 78