Żydom nie wolno było wychodzić z getta bez aut...

  • TAK
  • Żydom nie wolno było wychodzić z getta bez autoryzowanego pozwolenia. Bez niego groziło im 8 miesięcy więzienia.

  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców
  • komunikacja, Niemcy, więzienie, wyjście z getta
  • 22