Zmniejszenie getta- wyłączenie nieparzystej st...

  • TAK
  • Zmniejszenie getta- wyłączenie nieparzystej str. Elektoralnej, mur przez środek jezdni do ul. Białej, następnie wyłączono całą Tłomacką,resztę ul. Rymarskiej przenosząc mur z rogu Bielańskiej i Tłomackiej na róg Przejazdu i Tłomackiej jako dalszy ciąg ogrodzenia centrali telefonów poprzez jezdnię ul.Leszno do Rymarskiej. Na środku jezdni mur miał tymczasowy przelot, na planie nie uwzględniony, ale pozostawiony na pewien czas dla celów gestapo. Wylot ten spełniał częściowo rolę kanału do szmuglu końmi i autami. Wykorzystywało go też SS i gestapo wioząc swoje ofiary najbliższą drogą z Daniłowiczowskiej, Pałacu Blanka itp. urzędów niemieckich na Pawiak przez Leszno

  • 1942
  • wysiedlenie
  • administracyjne, działania Niemców, gospodarcze
  • Niemcy, strona aryjska, szmugiel, ulica
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [213]