Zmniejszenie getta, nowe ulokowanie Rady i jej...

  • TAK
  • Zmniejszenie getta, nowe ulokowanie Rady i jej wydziałów

  • sierpień 42
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • adres, Judenrat
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [225]