Zlikwidowano niektóre placówki, min. Omnium -...

  • TAK
  • Zlikwidowano niektóre placówki, min. Omnium - dzieci już więcej nie spotkały placówkarzy

  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • placówki, strona aryjska
  • 24