Zebrania 10-osobowej grupy pracowników Zakładu...

  • TAK
  • Zebrania 10-osobowej grupy pracowników Zakładu Zaopatrywania - radny Sztolcman działający z upoważnienia prezesa Czerniakowa przedstawił sytuację. Zastanawiano się jak postąpić wobec groźby eksterminacji. Na drugim zebraniu prawie wszyscy uczestnicy stwierdzili konieczność szybkiej intensyfikacji produkcji getta na potrzeby niemieckie jako jedynego działania mogącego uchronić ludność getta przed zagładą. Do następnego zebrania już nie doszło, bo rozpoczęła się akcja

  • początek lipca 42
  • przed 22 lipca 42
  • wysiedlenie
  • administracyjne, gospodarcze
  • gospodarka, Judenrat, urzędnicy
  • 178