Wywózka objęła już 70.000 ludzi. Niemcy są bar...

 • TAK
 • Wywózka objęła już 70.000 ludzi. Niemcy są bardzo zadowoleni z pracy żydowskich policjantów, a ci także są zadowoleni, ponieważ łapówki nabijają im kieszenie. Naziści nie mają nic przeciwko temu - jak długo dzienny plan dostarczania Żydów na Umschlagplatz jest wykonywany, a nawet przekraczany.

 • 1942-07-29
 • wysiedlenie
 • administracyjne, działania Niemców
 • Niemcy, policja żydowska, wysiedlenie
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 308
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...