Wychodzenie z getta - przepustka. Kara śmierci...

 • TAK
 • Wychodzenie z getta - przepustka. Kara śmierci bez przepustki

 • 10-41
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • komunikacja
 • Bauman, Janina, Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta

 • [69]
 • Powiązani ludzie:

  • Lewinson Janina

   1933- rozpoczyna naukę na komplecie p. Ludwiki Kramsztyk; 1937 w 6. klasie prywatnej szkoły powszechnej na ul. rysie...