Wszystkie lekarstwa zostały obłożone w getcie...

  • TAK
  • Wszystkie lekarstwa zostały obłożone w getcie 40% podatkiem. Biedota nie może pozwolić sobie już zupełnie na zakup lekarstw. Tylko urzędnicy Gminy są zwolnieni od tego podatku.

  • luty/marzec 1942
  • luty/marzec 1942
  • w getcie
  • administracyjne, gospodarcze
  • apteki, biedni, ceny, Judenrat, medycyna, medyczne, urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 24] -