Władze udzielały zezwolenia na kursy zawodowe....

  • TAK
  • Władze udzielały zezwolenia na kursy zawodowe. Uczono szycia, kroju, maszynopisania, biurowości, kreślarstwa, chemii praktycznej, ślusarstwa itp. Kursy były płatne, przeważnie po 40 zł miesięcznie i trwały kilka miesięcy, z chwilą zlikwidowania małego getta również zlikwidowane

  • sierpień 42
  • w getcie, wysiedlenie
  • społeczne
  • ceny, młodzież, rzemieślnicy, szkoły
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [99]