W swojej relacji Tadeusz Rek wymienia szereg d...

 • NIE
 • W swojej relacji Tadeusz Rek wymienia szereg działaczy ludowych, którzy współpracowały z "Żegotą". Największe usługi w pracy konspiracyjnej oddawała mu "Grażyna" (Barbara Poniatowska), główna łączniczka między nim a centralnym kierownictwem "ROCH"-a. Nawiązała ona również kontakty z "Ewą" (Janiną Wąsowicz), i była wprowadzona w działalność Reka w ramach "Żegoty".
  Spośród działaczy ludowych w akcję "Żegota" byli zaangażowani: Franciszek Kamiński, Kazimierz Maj, Karol Pędowski, Zygmunt Oberbek, Aleksander Bogusławski.
  Z akcją Żegota współpracowały terenowe komórki konspiracyjne ruchu ludowego, w szczególności formacje BCh, Ludowego Związku Kobiet, Zielonego Krzyża.

 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty
 • Relacja Tadeusza Reka „Ludowcy w akcji Żegota” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 90
 • Relacja Tadeusza Reka „Ludowcy w akcji Żegota” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".