W nocy z 5 na 6 września 1942 porozlepiane zos...

 • TAK
 • W nocy z 5 na 6 września 1942 porozlepiane zostały plakaty wzywające wszystkich bez wyjątku Żydów do stawienia się na ulice leżące za ulicą Gęsią do godz. 10 rano 6 września. Miała się tam odbyć rejestracja znajdujących się w getcie Żydów. Ci, którzy znajdą się po godz. 10 przed ulicą Gęsią, mieli zostać rozstrzelani. Wszystkie przepustki i dokumenty zostały unieważnione. Wszyscy wiedzieli, że to nowa selekcja, po której 50-70% ogółu zostanie wysiedlone.

 • 1942-09-05
 • 1942-09-06
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • selekcja, świadomość Zagłady
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 41
 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...