W grudniu 1942 powstał plan przewiezienia wars...

 • TAK
 • W grudniu 1942 powstał plan przewiezienia warsztatów z getta warszawskiego do innych miejscowości. Przedsiębiorcom niemieckim z Warszawy przydzielono miejsca w Trawnikach i Poniatowie na Lubelszczyźnie z gotowymi już barakami na warsztaty. W styczniu 1943 zaczęto realizację. W lutym niektóre warsztaty przewiozły część maszyn. Wzywano Żydów do dobrowolnego wyjazdu, zaręczając im "niemieckim słowem honoru", że nic im się nie stanie, przeciwnie - będą mieli szansę przeżycia. Akcję wywiezienia żydowskich robotników powierzono właścicielowi największych warsztatów Walterowi Toebbensowi. Dążeniem jego było wywiezienie Żydów bez oporu z ich strony. Ale transporty szły opornie.

 • 1942-12-00
 • 1943-02-00
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • obozy, szopy
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 54-55
 • Powiązani ludzie:

  • Toebbens Walter C.

   przedsiębiorca z Bremy, przejął od Gminy warsztaty krawieckie

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca:

  • Trawniki

   obóz pracy dla Żydów, zlikwidowany w listopadzie 1943