W czasie akcji styczniowej, gdy niemal wszyscy...

  • TAK
  • W czasie akcji styczniowej, gdy niemal wszyscy byli ukryci w schronach, szop Brauera oszczędzono

  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • kryjówka, szopy, wysiedlenie
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [273]