W Sądny Dzień kiedy w szopie moim najmniej spo...

 • TAK
 • W Sądny Dzień kiedy w szopie moim najmniej spodziewano się jakiegoś nowego gromu, nadeszło zarządzenie Befehlstelle, by szop dostarczył natychmiast brakujące do kontyngentu 300 osób na Umschlag. Nie wiem jakimi sankcjami zagrożono Brauerowi, ale wysłał 100 osób. Nie pomogły moje interwencje, ubyło mi kilku robotników,

 • październik 42
 • październik 42
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • szopy, wysiedlenie
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [246]
 • Powiązani ludzie:

  • Bryskier Henryk

   Podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodźców, oddał do dyspozycj...