Trzy tygodnie po rozpoczęciu akcji, kiedy wywi...

  • TAK
  • Trzy tygodnie po rozpoczęciu akcji, kiedy wywieziono już wielu mieszkańców getta, 12 sierpnia zarządzono likwidację małego getta i znaczne zmniejszenie powierzchni getta w ogóle. W okresie kilku godzin, do 6 wieczór, tysiące rodzin musiało opuścić swoje mieszkania. W tym samym czasie przeprowadzano różne blokady na ulicach dużego getta.

  • 1942-08-12
  • 1942-08-12
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • mieszkaniowe, ulica, wysiedlenie
  • 276