Skoszarowano robotników placówki Ostbahn, już...

  • TAK
  • Skoszarowano robotników placówki Ostbahn, już nie wracali do getta

  • marzec 43
  • marzec 43
  • w getcie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • placówki, strona aryjska
  • 41
  • Powiązane miejsca: