Rada została aresztowana - Niemcy chcieli wymu...

  • TAK
  • Rada została aresztowana - Niemcy chcieli wymusić na radcach podpisy pod rzekomą uchwałą wzywającą do dobrowolnego opuszczenia Warszawy. Po kliku dniach puszczono ich ale ogolonych

  • lipiec 42
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Judenrat, wysiedlenie
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [215]