Przez wachę na rogu Leszna i Żelaznej wychodzi...

  • TAK
  • Przez wachę na rogu Leszna i Żelaznej wychodziła z getta grupa placówkarzy, m.in. matka z dwuletnim dzieckiem na ręku (bała się zostawić dziecko podczas wysiedleń samo w domu). Na wasze żandarm, przepuszczając grupę, zabił celnym strzałem dziecko na rękach matki. Mówi: "teraz w porządku" i pozwala placówkarzom przejść. Matka odchodzi, trzymając kurczowo trupa dziecka na ręku.

  • 1942-07-28
  • 1942-07-28
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • dzieci, Niemcy, placówki, śmierć, terror
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 111] -