Przed kilku dniami Sąd Okręgowy w W. dokonał z...

 • TAK
 • Przed kilku dniami Sąd Okręgowy w W. dokonał zarejestrowania Spółdzielni p.f. „Bank Spółdzielczy Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie z.o.o.” oparta na zatw. przez władze statucie, ma na celu pieczę nad obrotem gospodarczym jej członków oraz popieranie działalności wytwórczej DZŻ. Działalność: przyjmowanie wkładów, udzielanie kredytów, inkaso weksli i innych dokumentów, załatwianie różnych czynności w zakresie bankowości. Udział członkowski - 200 zł, rada banku - 15 osób wybranych przez Zebranie Organizacyjne 20-12-41. Placówka przejmuje wszelkie dotychczasowe czynności Biura Rozrachunku Bankowego - rozpocznie działalność w najbl czasie

 • 1942-12-20
 • 1942-01-14
 • w getcie
 • gospodarcze
 • gospodarka
 • 6/3
 • Powiązani ludzie:

  • Kobryner Edward

   radca, przemawia członek Zarządu ZZ członek rady Gospodarczej, głos w dyskusji na posiedzeniu Rady specjalbnnie odda...

  • Gepner Abram

   p. prezes, zagaił zebranie ZZprezes Zarządu ZZ, W Ośrodku Dyspozycyjnym d/s obiadów z ramienia ZZprzewodniczący Rady...

  • Goldberg Stanisław

   w Zarządzie Banku spoółdzelczego dzż, przedtem - w kierownictwie Biura Rozrachunku Bankowego

  • Lichtenbaum Roman

   w kierownictwie Biura Rozrachunku Bankowego - od 01-42 w zarządzie Banku Spółdzielczego

  • Sztejn Mieczysław

   W kierownictwie Biura Rozrachunku Bankowego, od 01-42 w zarządzie Banku Spółdzielczego Dzielnicy Żydowskiej

  Powiązane miejsca:

  • Nowolipki 10

   Biuro Rozrachunku Bankowego (dawniej oddział PKO), 01-42 przekształcone w Bank Spółdzielczy Dzielnicy Żydowskiej - d...