Praca w szopach, organizacja- najtrudniej było...

  • TAK
  • Praca w szopach, organizacja- najtrudniej było usadowić mężczyzn, którzy przyzwyczajeni do ruchliwego trybu życia: handlarze, kupcy,adwokaci, lekarze,furmani, tragarze - nie mogli usiedzieć za stołem, ciągle wstawali, żeby trochę poplotkować. W warsztatach dobrze zorganizowanych na jednego rzemieślnika fachowca przypadało 20-100 niefachowców.

  • wysiedlenie
  • gospodarcze
  • rzemieślnicy, szopy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [229]