Polacy zarazili się od Niemców nienawiścią do...

 • TAK
 • Polacy zarazili się od Niemców nienawiścią do Żydów, zdaniem Kapłana: prezydent Starzyński ogłosił właśnie "ze specjalną przyjemnością" że na rozkaz niemieckiego komendanta wojskowego poszczególni zarządcy domów mają sporządzić listy mieszkańców budynków. Na podstawie tych list zostaną wydane dokumenty, upoważniające do otrzymania bezpłatnie chleba, żywności, odzieży i pościeli na koszt miasta: nie dotyczy to jednak Żydów.

 • 1939-10-16
 • przed gettem
 • administracyjne, społeczne
 • antysemityzm, Niemcy, Polacy, urzędnicy, Żydzi
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 34
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...