Podczas pogrzebu matki dr-a B. zaobserwowano n...

  • TAK
  • Podczas pogrzebu matki dr-a B. zaobserwowano następującą scenę: do konduktu pogrzebowego przyłączyły się grupa polskich dziewcząt (obwiązały sobie ramiona chusteczkami, które udawały opaski). Dziewczęta, które przyszły tu, aby wymienić chleb na inne przedmioty, trwożnie rozglądały się wypatrując niemieckich żandarmów. Na cmentarzu kręci się wielu niem. żandarmów i policjantów żydowskich, którzy robią obławy na szmuglujących. Gdy składano trumnę do grobu, rozpoczął się pościg. Żandarm, kroczący do tej pory spokojnie, zaczął biec z wyciągniętym karabinem, przeskakiwał z pomnika na pomnik. Po chwili wrócił z dwoma Żydami, którzy mieli w ręku bochenki chleba. Innym razem: 3 oficerowie niemieccy robili zdjęcia przed cmentarzem. Przy tej okazji bili przechodzących ludzi nahajami i ordynarnie wymyślali. Innym razem Niemiec, który "pilnował porządku" przy wejściu na cmentarz, bił przechodzących gumową pałką, przewrócił w kałużę 2 eleganckie panie.

  • 1941-03-05
  • 1941-03-05
  • w getcie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • cmentarz, Niemcy, Polacy, szmugiel, terror
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 4,, 4a] -