Opór podczas powstania: Dom Smocza 5 ostrzeliw...

  • TAK
  • Opór podczas powstania: Dom Smocza 5 ostrzeliwał się bardzo długo. Niemcy ostrzeliwali z karabinów maszynowych. W pewnej chwili wyszedł młody chłopak z podniesionymi rękami, wołając: Smocza 5 poddaje się. Został natychmiast zabity, ale w domu Niemcy nie znaleźli już nikogo żywego. Broniono się tu do ostatniej chwili. Z ulicy Długiej ktoś obserwował Żyda ostrzeliwującego się spoza komina przez 2 godziny. Po tym czasie jego ciało spadło na dół.

  • kwiecień 1943r.
  • kwiecień 1943r.
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • adres, opór zbrojny
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 91] -