Mieszkanie rodziców Dawida Białogroda, w który...

  • TAK
  • Mieszkanie rodziców Dawida Białogroda, w którym w getcie zamieszkał ich syn Dawid z żoną Sarą i córeczką Genią.

  • 1940-00-00
  • 1941-00-00
  • w getcie
  • mieszkaniowe