Materiały Żydowskiej Samopomocy Społecznej Kom...

 • TAK
 • Materiały Żydowskiej Samopomocy Społecznej Komitetu Opiekuńczego Miejskiego -Warszawa. - sprawozdanie L. Michelsona z działalności Magazynów Odzieżowych i Warsztatów Sekcji Odzieżowej przy Wydz. Zaopatrywania ŻSS (za czerwiec 42r.) - sprawozdanie Sekcji Pracy Rolnej (za czerwiec 42r.) sporządzone przez inż. H. Kalnickiego (zagospodarowano 43 podwórzy, pow. siewna 4. 723 m kw., rozdano rośliny siewne na 117 balkonów w ramach "akcji balkonowej", założono królikarnię (14 królików), urządzono 105 ogródków działkowych, w ogrodniczych zespołach dziecięcych pracowało 439 dzieci); - sprawozdanie Sekcji Przewarstwienia i Kształcenia Zawodowego (za czerwiec 42r.) i sprawozdanie z działalności warsztatów młodzieżowych (spisany przez F. Kiełbikową) ---- uczniowie 13-17 lat pracują o głodzie, są wyczerpani fizycznie, posiadają zeszyty kontrolne wykonywanych prac, raz w tygodniu zeszyty są sprawdzane przez majstra, spóźnieni uczniowie nie są dopuszczeni do pracy, muszą przynieść wyjaśnienie od wychowawcy internatu, praca w warsztacie ślusarskim i stolarskim trwa 5-6 godzin z 20 - min przerwą (są wykładane przedmioty teoretyczne); praca w warsztacie krawieckim trwa 4 godziny;

 • czerwiec 1942
 • czerwiec 1942
 • w getcie
 • społeczne
 • dzieci, młodzież, nauka, opieka, ŻSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 72, 79, 78
 • Powiązani ludzie:

  • Michelson L.

   Kierownik Sekcji Odzieżowej przy Wydziale Zaopatrywania ŻSS. (lipiec 42r.)Przekazywał sprawozdania z działalności Ma...

  • Kalnicki H.

   Kierownik Sekcji Pracy Rolnej przy Wydziale Pomocy Pracy i Pomocy Gospodarczej ŻSS - lipiec 42r.

  • Kiełbikowa F.

   Autorka sprawozdania z działalności warsztatów młodzieżowych działających przy Sekcji Przewarstwowienia i Kształceni...

  • Bresler K.

   Kierownik Wydziału Zaopatrywania ŻSS (listopad 41r. - maj 42r.) Składał sprawozdania z Akcji Dożywiania i z rozdawni...

  • Jaszuński Józef

   Zastępca przewodniczącego Prezydium ŻSS. Kierownik Sekcji Zawodowego Przewarstwowienia i Kształcenia. (marzec 42r.)...

  Powiązane miejsca: