Ludwik Oppenheim, 6-letni chłopiec został, po...

  • NIE
  • Ludwik Oppenheim, 6-letni chłopiec został, po wyjściu z getta w czerwcu 42 r., zaprowadzony na Bielańską do przyjaciół rodziców. Do Stanisławy z domu Wiśniewskiej, Polki i Jerzego Finderlauta, Żyda na aryjskich dokumentach. Przedstawiony był jako kuzyn z poznańskiego. Miała tam swobodę, mógł wychodzić. Czekał tam na wyjście z getta matki, do sierpnia 1942 r.

  • 1942-06-00
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, znajomi