Irena i Stanisław Przedborscy, po ucieczce z R...

  • NIE
  • Irena i Stanisław Przedborscy, po ucieczce z Rembertowa, przenieśli się do innego wuja Ireny do Grodziska Mazowieckiego. Ten wuj [brat babci] ożeniony był z Polką, Haliną, mieli córkę. Była to bogata rodzina. Utrzymywali Irenę i Stanisława do końca wojny. Mieli kurczaki, mały ogród, żyli w miarę normalnie. Po kilku dniach przyszedł do nich też drugi wuj, który ocalał w Rembertowie. W razie zagrożenia, gdy Niemcy robili poszukiwania, chowali się w ogrodzie. W tym ogrodzie spotkali inną żydowską parę, która ukrywała się w sąsiednim domu. W Grodzisku Irena i Stanisław dotrwali do wyzwolenia.

  • 1944-00-00
  • 1945-00-00
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi