Gottesman zaczyna robić przekręty z pieniędzmi...

  • NIE
  • Gottesman zaczyna robić przekręty z pieniędzmi ŻKN-u. Korzystając z nieobecności Bermana, wraz z Tauchnerem i Lustigiem, w listach wysłanych do Londynu i ha´Noar ha´Cyjoni kreują się na zbawców narodu. Gottesman pozostawił rzekomo swoje fundusze w Warszawie, ale autorka zauważa, że nie zapomniał zabrać swojego futra.

  • 1944/45
  • 1944/45
  • konspiracja
  • konspiracja żydowska
  • 198