Dzieci w Domu Sierot piszą pamiętniki

  • TAK
  • Dzieci w Domu Sierot piszą pamiętniki

  • czerwiec 42
  • czerwiec 42
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • dzieci, sierocińce
  • 378,379