Dyrekcje szopów uzyskały dla swoich wyjątkowo...

 • TAK
 • Dyrekcje szopów uzyskały dla swoich wyjątkowo potrzebnych pracowników listy żelazne. Ilość ich prawdopodobnie nie przekroczyła 300, szopy otrzymywały po kilka lub kilkanaście, wyjątkowo duże fabryki ok 40 sztuk. Szop Brauera otrzymał 25 listów żelaznych. List taki był zezwoleniem na prawo swobodnego poruszania się po terenie szopu w czasie akcji wysiedleńczej i pozostania na terenie szopu po akcji

 • 1943-04-25
 • 1943-04-25
 • powstanie w getcie
 • administracyjne
 • szopy, wysiedlenie
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • ,278
 • Powiązani ludzie:

  • Bryskier Henryk

   Podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodźców, oddał do dyspozycj...