Dotąd getto nie było całkowicie zamknięte: ist...

 • TAK
 • Dotąd getto nie było całkowicie zamknięte: istniała komunikacja pomiędzy gettem a stroną aryjską przez otwarte przejścia pozostawione dla przejeżdżających przez getto tramwajów. Żydowscy szmuglerzy współpracowali z polskimi szmuglerami, a wspólnie kombinowali z niemieckimi strażnikami oraz polską i żydowską policją. W getcie było więc wszystko - choć kosztowało drogo.

 • 1944-02-26
 • w getcie
 • gospodarcze
 • ceny, komunikacja, Niemcy, Polacy, policja polska, policja żydowska, religia, szmugiel
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 225
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...