Do archiwum Ringelbluma zbierano wszystko, co...

 • TAK
 • Do archiwum Ringelbluma zbierano wszystko, co miało związek z wydarzeniami w getcie oraz z działalnością wewnętrzną i zewnętrzną czynników niemieckich i polskich: plakaty z niemieckimi zarządzeniami porządkowymi, protokoły z zebrań Judenratu, komunikaty wysłanników z prowincji i przedstawicieli żydowskich gmin, którzy znaleźli się w W-wie. Etykiety towarów z getta z napisami w jidisz, prywatną korespondencję, bilety z tramwajów zaprzężonych w konie z w-szawskiego getta, białe opaski z niebieską gwiazdą sześcioramienną, którą nosili na ramieniu Żydzi z Generalnej Guberni i żółtą gwiazdę z napisem Jude, którą nosili na piersi i na plecach Żydzi z zachodnich terenów włączonych do nowej Rzeszy, statystyki i piosenki żebraków, miejscową prasę i relacje zebrane od chłopców, którzy uciekli z obozów pracy i od pierwszych uciekinierów z obozów śmierci

 • od początku wojny
 • do powstania w-skiego
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja
 • s.171,172173
 • Powiązani ludzie:

  • Ringelblum Emanuel

   Skończył gimnazjum w galicyjskim mieście Sącz. W 1927r. zrobił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim a następnie prz...