Chaim wychodzi z getta na cmentarz przy Gęsiej...

 • TAK
 • Chaim wychodzi z getta na cmentarz przy Gęsiej: robi to legalnie, wnosząc opłatę za przejście w wysokości 2 zł 50 groszy. To opłata zarządzona przez Judenrat, przynosi Radzie dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. Aby dostać się na cmentarz przy Gęsiej, Kapłan musi przejść przez dwie bramy, strzeżone przez uzbrojonego po zęby niemieckiego policjanta i towarzyszących mu policjantów żydowskich. Przy Niemcu kręcą się inni Niemcy, przychodzący tu na spacer i dla przyjemności. Cmentarz jest miejscem dobrze służącym drobnym szmuglerom. Przychodzą tu zubożeli młodzi, którzy żyją z tego, że przyniosą do getta parę kilo ziemniaków lub cebuli.

 • 1942-05-07
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • ceny, cmentarz, Judenrat, komunikacja, szmugiel
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 247
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...